EDYTA I JÓZEF NOWAK
GOPODARSTWO ROLNE

AKTUALNOŚCI

Festiwal „KULTURA I NATURA”

06-12-2011
W dniach 9 -11 grudnia 2011 roku odbędzie się ogólnopolski festiwal „KULTURA  i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA".

W ramach akcji planowane są m. in. wielki happening OCALIĆ POLSKIE NASIONA we WrocławiuPRZEMARSZ „STOP GMO” w Warszawie, koncerty i prezentacje filmów w Krakowie, Poznaniu i Katowicach oraz wiele innych wydarzeń edukacyjno-informacyjnych w całej Polsce.

Festiwal i Polskę Wolną od GMO poparło wielu znanych artystów mi.: Beata Tyszkiewicz, Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Zbigniew Libera, Piotr Młodożeniec.

Podczas festiwalu będziemy również dalej zbierać podpisy pod PETYCJĄ w której domagamy się,  by Rząd RP, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry i inne - wprowadził zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamyNATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW KUKURYDZY  MON810  i ZIEMNIAKÓW AMFLORA. NIE CHCEMY USTAW, które otwierają Polskę na uprawy GMO, jak np. nowa propozycja ustawy o nasiennictwie.

UWAGA! WYPOWIEDZI ARTYSTÓW, OPISY WYDARZEŃ I KONTAKTY DO ORGANIZATORÓW NA STRONIE: 
www.festiwalstopgmo.pl

Copyright (c)2010